سلام به سایت گروه مشاوران بهرو خوش آمدید.

پروژه شتابدهی تیم های دانشگاه تهران

slide-2feca5b
slide-f145459

شتابدهنده دانشگاه تهران

تنظیم سند کسب و کار و راهنمایی برای ایجاد برند و کلیه کارهایی که یک تیم استارتاپی 

در راستای دیجیتال مارکتینگ نیاز مند می باشد